tiếng việt | 日本語

Khóa học vận hành cần cẩu và thao tác buộc hàng

Cứ 2 tháng 1 lần, Nghiệp đoàn Kanto kết hợp với các Công ty tiếp nhận tổ chức khóa học lấy chứng chỉ vận hành cần cẩu và thao tác buộc hàng cho các bạn Thực tập sinh. Trong số các học viên tham gia, có Thực tập sinh vừa mới nhập quốc, có Thực tập sinh đã làm việc ở công ty được một thời gian. Khóa học thường được tổ chức tại các trung tâm huấn luyện dưới sự hướng dẫn của các giáo viên người Nhật dày dặn kinh nghiệm. Các nhân viên Nghiệp đoàn luôn hỗ trợ phiên dịch cho các học viên trong suốt thời gian khóa học diễn ra.

Vì tính chất công việc, nên nhiều Thực tập sinh phải sử dụng cần cẩu và thao tác buộc hàng. Chính vì vậy, mục đích của khóa học mà Nghiệp đoàn và các công ty tiếp nhận tổ chức là để Thực tập sinh hiểu rõ về cơ chế vận hành và cách sử dụng an toàn cần cẩu, buộc hàng.

Các Thực tập sinh phải tham gia đầy đủ số giờ và học liên tục trong 8 ngày, gồm 2 môn lý thuyết và thực hành. Nếu vượt qua được cả hai bài thi thực hành và lý thuyết, học viên sẽ được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này có hiệu lực trên toàn thế giới, vì vậy sau khi về nước, các bạn có thể liệt kê thêm các chứng chỉ này vào lý lịch của mình khi đi xin việc sẽ có lợi cho các bạn.