tiếng việt
NGHIỆP ĐOÀN THÔNG TIN KANTO – KII
Trang chủ

Giới thiệu TTS có thành tích học tập cao nhất khóa 134

Tháng 4 năm 2016, các bạn Thực tập sinh thuộc nhóm Kanto 134 đã tốt nghiệp khóa tiếng Nhật do nghiệp đoàn tổ chức. Dựa theo kết quả các bài kiểm tra từ lần thứ 1 đến lần thứ 9, bạn có thành tích học tập cao nhất của khóa Kanto 134 là bạn Trần Thị Hiếu.

Nghiệp đoàn xin trân trọng trao bằng khen và phần thưởng cho sự cố gắng học tập của bạn. Xin chúc mừng bạn!

Giới thiệu TTS có thành tích học tập cao nhất khóa 133

Tháng 2 năm 2016, các bạn thực tập sinh thuộc nhóm Kanto 133 đã tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật do nghiệp đoàn tổ chức. Dựa theo kết quả các bài kiểm tra từ lần thứ 1 đến lần thứ 9, bạn có thành tích học tập cao nhất của khóa Kanto 133 là bạn Khổng Văn Hoài.

Nghiệp đoàn xin trân trọng trao bằng khen và phần thưởng cho sự cố gắng học tập của bạn. Xin chúc mừng !

Giới thiệu TTS có thành tích học tập cao nhất khóa 132

Tháng 12 năm 2015, các bạn Thực tập sinh thuộc nhóm Kanto 132 đã tốt nghiệp khóa tiếng Nhật do Nghiệp đoàn tổ chức. Dựa theo kết quả các bài kiểm tra từ lần thứ 1 đến lần thứ 9, thành tích học tập cao nhất khóa Kanto 132 thuộc về bạn Trương Thị Thùy Trang. Nghiệp đoàn xin trân trọng trao bằng khen và phần thưởng cho sự cố gắng học tập của bạn. Xin chúc mừng !