tiếng việt
NGHIỆP ĐOÀN THÔNG TIN KANTO – KII
GIAI ĐOẠN THỰC TẬP THỰC TẾ
Trước khi nhập cảnh

Sinh hoạt tập thể toàn thời gian

 Sống tập thể tạo thói quen sinh hoạt theo phong cách người Nhật

Nhập quốc
Tháng thứ 1

Tham gia khóa học định hướng tập trung trong 1 tháng

Làm quen với cách sinh hoạt, cách suy nghĩ của người Nhật

Từ tháng thứ 2

Rèn luyện nghề mỗi ngày

Tham gia Chương trình Giáo dục tiếng Nhật Nghiệp đoàn tổ chức

Sau 1 năm

Tham gia lớp học tái định hướng

Nhìn lại thời gian sau hơn một năm để xác nhận lại những điều cơ bản, những mục tiêu, ý chí ban đầu

Sau 3 năm

Lễ tốt nghiệp

Xác nhận lại những kiến thức đã học, những kinh nghiệm thu được trong 3 năm

Về nước
Sau khi về nước

Tham gia Hội thảo việc làm và Giao lưu cựu thực tập sinh

Tìm cơ hội để có thể phát huy tốt nhất những kinh nghiệm quý báu đã học được tại Nhật Bản

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỦA KII

Mỗi người mỗi cá tính
Mỗi công ty mỗi cách làm việc
Chúng tôi luôn nỗ lực kết hợp tất cả các yếu tố khác nhau để tạo nên sự hài hòa tốt nhất.